CHAMP D'ACTION
Bij Champ d═Action staat het zoeken centraal. Het zoeken naar vernieuwende jonge componisten. Het zoeken naar belangrijke maar ongehoorde werken. Het zoeken naar raakpunten met en invloeden van andere hedendaagse kunsten. Het zoeken naar manieren om met het verleden om te gaan. Het zoeken naar bijzondere relaties die Champ d═Action kan bieden aan componisten, muzikanten en publiek.

DICK RAAIJMAKERS
Gedurende heel zijn loopbaan heeft Dick Raaijmakers aandacht besteed aan de relatie tussen beeld en geluid en vooral aan de relatie tussen conceptie en klank. Een thematiek die heden ten dage nog niets aan actualiteit heeft moeten inleveren. De uitkomsten van zijn onderzoek wist Raaijmakers via een breed scala aan uitdrukkingswijzen en disciplinaire niveaus aan de orde te stellen. Wie Dick Raaijmakers op het Sound in Motion festival aan het werk zag en hoorde, weet ondertussen wat voor moois dit kan opleveren.

PROGRAMMA
Op 15 september brengt Champ d═Action samen met Dick Raaijmakers een avondvullend programma: de performance proefneming met een tabakspijp (10═) samen met nog twee andere muzikale producties van Dick Raaijmakers vertolkt door Champ d═Action nl.: Het Kwartet Heiliger Dankgesang (120═) en Ballade Erlkűnig voor Dick, luidsprekers, diaprojector en scherm (25═).


PROEFNEMING MET EEN TABAKSPIJP
De wetenschapper Stephen Gray was de uitvinder van de elektrisch geleidende draad. Een volstrekt nieuwe verhouding tussen de punten A en B. Hij betitelde destijds zijn onderzoekingen als ˝proeven van aantrekkingskrachtţ. Gray sloot zijn experimenten af met een ´touchproef═ tussen een tabakspijp, een zeepbel en enkele elektrisch geladen koperblaadjes. Hier haalde Dick Raaijmakers het idee vandaan voor zijn Proefneming met een tabakspijp. De opzet van deze vertoning is die proef zo waarheidsgetrouw mogelijk te herhalen en na te bootsen in het besef dat met deze simpele onderneming in 1730 de tocht van de elektrische communicatie een aanvang nam.
KWARTET HEILIGER DANKGESANG
Bij het Kwartet Heiliger Dankgesang werden de traditionele manieren om correct samen te spelen met behulp van electronica vervangen door een individuele manier van samenspelen. Elke snaar van elk instrument is bij Raaijmakers compositie ook elektrisch verbonden met de snaren van elk ander instrument. Wanneer de ene speler met de strijkstok contact maakt met een bepaalde snaar, kan de toon die het corresponderende instrument maakt, gehoord worden door een luidspreker die achter die ┌ne speler staat.
BALLADE ERLKÖNIG
Daarentegen zijn alle geluiden die in Ballade Erlkűnig voorkomen van radiotelegrafische en radiotelefonische oorsprong. Onafgebroken klinken onbegrijpelijke boodschappen in seintjes, ruisjes, rateltjes, toontjes, akkoordjes en onverstaanbare mensachtige stemmen. Dit amalgaam van geluiden vormt in Ballade Erlkűnig het doolhof waarin een doodziek jongetje door zijn vader tijdens een snelle nachtelijke rit te paard door een onherbergzaam gebied naar een kasteel wordt overgebracht. Om dit samengaan van Goethes verhaal met de labyrintische muziek te benadrukken worden tijdens de uitvoering op alle belangrijke momenten van het stuk dia═s met bijhorende Goethe-teksten en de tijdstippen geprojecteerd.

Bezetting - Anne Vancoillie (viool), Nonna Kzunttila (viool), Dominica Eyckmans (altviool), Arne Deforce (cello)

 
 
 
vrij. 15 sept.

20.00 uur

350 BEF
250 BEF (leden)