HERE'S LOOKING AT YOU, KID
Fotografie - Video - Schilderkunst - Vrije grafiek
Met o.a: Eveline Lambrechts - Julie Van der Vaart - Catharina Dhaen
Jolien Dirix  - Laura Brepoels

                                                                            

Eveline Lambrechts - Videokunst
Stelt ‘White coated’ voor; een videowerk geïnspireerd op het volksverhaal ‘de bokkenrijders’. In ‘White coated’ zien we een vrouw die een herhalend en stereotiep gedrag vertoont; ze zit in een oneindige cyclus van water opvegen, uitwringen en terug opvegen. Een verandering, de vod die een vacht wordt, zorgt ervoor dat ze buitenzinnig wordt; en uiteindelijk haar persona vernietigt, en dat ze zichzelf in brand steekt.
http://evelinelambrechts.wordpress.com

Julie Van der Vaart
- Fotografie
Stelt ”Le Sentiment De L’Éphémère" voor; een persoonlijk project dat draait om het besef dat iets niet voor altijd is. Hoewel dit een vaak terugkerende gedachte van haar was, was het door het plotselinge verlies van een familielid dat ze de drang voelde om iets te doen rond dit thema. Hoewel dit een zeer persoonlijk project is wordt er een bepaalde afstand gehandhaafd, waardoor de kijker zich kan identificeren.
http://www.julievandervaart.com/lesentimentdelephemereCatharina Dhaen -
Schilderkunst
Haar werk heeft raakvlakken met het onderzoek dat eigen is aan de fundamentele schilderkunst: zo zijn de materie, kleur en composities met basisvormen essentieel. In haar werk speelt ze met de perceptie: wat is het geschilderde beeld (een weergave) en wat is het beeld van het geschilderde (het puur schilderkundige)?
Ook experimenteert ze met het maken van ruimtelijke composities, zodat het schilderij uit zijn vastgeroeste, tweedimensionale positie kan treden.
http://catharinadhaen.wordpress.com

Jolien Dirix
- Fotografie
Jolien Dirix probeert in haar fotografisch werk altijd op een zeer persoonlijke en gevoelsmatige manier om te gaan met beelden en wat beelden betekenen. Haar beelden fungeren als een schouwspel voor melancholische en nostalgische gebeurtenissen. Vaak legt ze de nadruk op het begrip 'herinnering' – meer bepaald een 'gegenereerde herinnering'. Haar beelden zijn haar geherinterpreteerde blik op het verleden die zijn voeding haalt uit de talloze 'generatie herinneringen'.
http://joliendirix.tumblr.comLaura Brepoels
- Vrije grafiek
Met een dun lijnenspel zet Laura Brepoels erg kwetsbare taferelen neer, waarin de zoektocht naar troost centraal staat. Zelf vindt ze die troost vooral in de natuur en in de schoonheid van haar herinneringen. Die twee elementen vormen dan ook de inspiratiebron voor haar werk. Al schuilt er tegelijk ook mistroostigheid in: je zal nooit meer de persoon zijn die je was, en de natuur kan ook angst inboezemen.
http://laurabrepoels.blogspot.be 
 
 


DATUM:
za 1 maart 2014
(vernissage)

AANVANG: 20.00 u.

INKOM: Gratis !

De expo is toegankelijk op activiteitsdagen (zie agenda) vanaf 19.00 u. en loopt t.e.m. za 26 april 2014 (finissaga)