KcB OPEN CIRCUIT 2017 CONNECTEDGRONDSALONS

Org. FRAME (UH-PXL-MAD) i.s.m. OPEN CIRCUIT Kc BELGIE

OPEN CIRCUIT Huis Hoste, Koningin Astridlaan 83, Hasselt - 9u30-17u00
‘GrondSalons’ is een experimentele clustering van voordrachten, gesprekken, kunstwerken en makers: een evenement waarin ‘grond’ als centraal denkbeeld wordt aangegrepen.

Grond is een bij uitstek traditioneel thema. De westerse beeld- en denktraditie ligt bezaaid met grondslagen, grondtrekken en grondbeginselen. Met de crisis waar de beeldende kunst en de metafysica al enige tijd in verkeren - kennelijk verhullen aardkluiten louter scherpe afgronden – blijkt naast de hemel ook het spreken over de gegronde aarde vrijwel onmogelijk. In een poging aan deze tweedeling voorbij te gaan, richten we ons met dit symposium op de vraag of iets ons vandaag nog grondt. Betekent, nadat de gebruikelijke waardesystemen struikelend te gronde gingen, niet net een oorspronkelijke benadering van grond een mogelijkheid om opnieuw waarde te scheppen? Wat is het dan dat deze grond van een ondergrond voorziet? Of zijn met deze waarden ook de gronden als mogelijke constitutie verloren gegaan? Veronderstelt dit een andere houding, of behoeft grond geen worteling wanneer je een lichtvoetige tred weet aan te houden?

FRAME nodigt u uit tot het formuleren van een denkbeeldige grondhouding. Net omdat grond zich lastig laat doorgronden fungeert het voor ons als beeld dat meervoudig te denken geeft. Wanneer dit grondig gebeurt schiet een aangewend denkbeeld spontaan wortel, wat inhoudt dat het betrekking heeft op je leven. Welk beeld, welke metafoor, welk concept zet u uit in het bedenken van een grond, wat geeft u de mogelijkheid tot staan?


Kernwoorden:

Aardworm, afgrond, grondstof, stof, worteling, diepgang, braakland, rustplaats, ondergrond, aardbeving, tektoniek, grondeloos, hemel, stutten, graven, begraven, heim, grondvraag, horizon, aarding, aard, bodem, fundament, gangenstelsel, tunnel, ingraven, uitgraven, opgraven, achtergrond, grondtrek, staan, verstaan, bestaan, basis, dragen, akker, veld, vruchtbaar, graf, woestijn, moeras, drijfzand, grondlaag, vulkaan, aanplanten, ontaarding, erosie, lawine, meander, doorgronden, grondverzakking, jachtveld, lava & magma.


Met werk van:

Tomas De Gregorio, Micha Volders, Nicholas Leus, Brecht Koelman, Hilde Overbergh, Ben Benaouisse, Jelle Martens, Arpaïs Du Bois, Jasper van Aarle, Berten Jaekers, Francis Denys, Koba De Meutter, Els Willems, Stefaan Vermuyten, Sébastien Conard, Simon Weins, Kato Six, John Van Oers

GrondSalons praktisch:

Datum: 31 maart 2017, 9u30-17u00
Plaats: OPEN CIRCUIT Huis Hoste, Koningin Astridlaan 83, Hasselt
Deelname info: belgie@skynet.be

www.frame-research.be
www.open-circuit.com
www.kunstencentrumbelgie.com


PROGRAMMA (onder voorbehoud):

09u30 ontvangst

Situering ‘salon + expo’ (Remco Roes)
Situering grond (Tom Lambeens)

BLOK 1 (“aanplanten”)
Salon begane grond
Tomas De Gregorio

INTERMEZZO (+ LUNCH)
Muziek/geluid: Micha Volders (doorlopend)

BLOK 2 (“meander”)
Salon tussenverdieping
Brecht Koelman + Hilde Overbergh

INTERMEZZO

BLOK 3 (“ontaarding”)
Salon bovenste verdiep
Nicolas Leus

17u00 afsluiting