Eindwerken van de studenten van
de afdelingen Beeldende Vorming
en Vrije Beeldende Kunsten

deelnemers BEELDENDE VORMING:
Andrea Almering, Hannelore Celen, Andreas Coolen, Ida Detilloux, Hanne Geerts, Jana Haenen, Kathleen Hamaekers, Sanne Heemskerk, Lief Hoedemakers, Kim Hustinx, Lore Leyssens, Rob Moonen, Thierry Noelmans, Maarten Raskin

deelnemers VRIJE BEELDENDE KUNST:
Imke Bogaerts, Anne-Sophie Christiaens, Lesley Derdaele, Marijke Lavens, Ruslan Rakhmentov, Aniek Schiepers, Andy Vilders


Wie even doorheen de kunstgeschiedenis googlet merkt al vlug dat het lichaam als incarnatie van het denkend individu een centrale rol speelt in de uitbeelding of de voorstelling van de mens. Die uitwendige tekens bezingen de naakte onwaarheid van lijf en leden. Ondanks alle verworvenheden op medisch en psychologisch vlak is het menselijk lichaam nog steeds kwetsbaar. Oude bedreigingen mogen dan weggenomen zijn, nieuwe dienen zich voortdurend aan, en sommige daarvan zijn het gevolg van ons eigen handelen. De ervaring van de vitaliteit en de kwetsbaarheid van ons lichaam is één van de meest ingrijpende en paradoxale gewaarwordingen: hart met een d.

 

 
 
 

DATUM
vernissage vr 2 juni
(De expo loopt in de weekends 2-3 juni, 9-10 juni vanaf 19u!)

 

AANVANG: 20u00

GRATIS (opgelet voor parallelle activiteiten met inkom: zie agenda)