MANGOD  
 

EEN FRAGMENT UIT EEN NAMIDDAG VOOR DE TEEVEE.
 
 
Jongeman en moeder zitten voor de teevee.
Licht-klassieke muziek begeleidt het mozaïekbeeld.
 
                  ZIJ : Zet 17 eens op. Daar is golf op. Zet 17 eens op.
 
Jongeman zapt naar 19.
 
                  HIJ : Golf, golf, ge hebt benen als golfstokken.
 
                  ZIJ : Laat dit dan opstaan. Kijk eens! Die hond. Die loopt op rollen. Kijk eens, wat hangt daar voor zijn snuit te bengelen? Kijk toch! Uitgehongerd moet die hond zijn. Kijk dan toch, kijk!
 
                  HIJ : Blaf zo niet, ge blaft als een hond.
 
Hij zapt van 19 naar de teletextpagina.
 
                  ZIJ : 46 doden!
 
Hij zapt naar het muziekkanaal.
 
                  ZIJ : 46 doden. Gij met dat ding.  46 doden.  Waar was dat? Geef hier dat ding. Gij weet niet wat dat aan pillen kost, gij.
 
Jongeman zapt naar het hondenprogramma op 19.
 
                  ZIJ : Kijk, 't is voor wie het langst op die rollen kan blijven lopen, zonder te stoppen. Ik denk dat ze die honden daarvoor uithongeren. Kijk! Kijk!
 
Jongeman begint de zenders af te lopen. De moeder verheft haar stem.
 
                  ZIJ : Geef hier dat ding! Twee jaar moeten die pillen meegaan. Twee jaar! Zes maanden. Toen waren de vorige al op. Zes maanden! Geef hier dat ding! Hier dat ding!
 
Jongeman blijft doorzappen. Bij elke flits geeft hij een kort commentaar. Moeder krijgt een hoestbui. Jongeman blijft door-zappen en commentaar geven.
 
                  HIJ : Zwart wit, weg! Klote taal, weg! Te oud, weg! Niet interessant, weg! Echt iets voor u, weg!
 
De moeder, uitgehoest, grijpt het kussen, waarop haar lamme arm rustte en gooit het naar hem toe.
 
                  ZIJ : Kon ik maar lopen, 'k zou u nu een goed pak rammel komen verkopen.
 
Jongeman gooit, al zappend het kussen terug.
 
                  HIJ : Een goeie seksfilm moesten ze draaien.
 
                  ZIJ : 207 frank hebben die pillen gekost! En gij, gij werkt niet. Al een half jaar zit gij al zonder werk. 207 frank! En gij, wat hebt gij gisterenavond weer met uw vrienden zitten roken, gij? Het stonk hier vanmorgen weer zo verschrik-kelijk. En, van welk geld koopt gij dat? Uit wiens portemonnee komt dat? Uit mijne portemonnee komt dat. Uit mijne portemonnee! Gij, gij!
 
                  HIJ : Een goeie seksfilm moesten ze draaien.
 
Op 17 golft men nog steeds. De jongeman reikt zijn moeder de afstandsbe-diening aan. Even is het muisstil. De Britse com-menta-tor is de eerste die door de stilte weerklinkt.
 
                  ZIJ : Waar was dat van die 46 doden? Waar was dat?
 
                  HIJ : Nieuws, nieuws! Ge komt nooit buiten, en altijd maar dat nieuws! Om zes, om zeven, dan om halfacht. Om tien en om halfelf! En dan die teletextpagina!
 
De moeder toetst heel secuur de 19 in.
 
                  ZIJ : Kijk, diezelfde is nog altijd aan 't lopen. Uitgehongerd moet die zijn! Kijk eens. Kijk dan toch! Kijk!
 
Jongeman grist de afstandsbediening uit haar handen en zapt naar het muziekkanaal.
 
                  ZIJ : Zet het wat stiller en haal me koffie!
 
Jongeman drijft het volume op, krabt in zijn lange, blonde haren en begint de kanalen weer af te lopen.
 
                  ZIJ : 207 frank hebben die pillen gekost. 207 frank! En allemaal uit mijne portemonnee. Gij hoeft het maar te pakken. Gij, gij.