MANGOD  
 


Leeggoed
 
In de Bio-shop.
‘Mevrouw, voor deze lege fles shampoo krijg ik statiegeld terug. Kijk maar, hier staat het.’
‘Ja, ik zie het. Vijf frank retour. Ik weet het mevrouw. Vorige week is hier nog iemand ge-weest. Ik heb toen gebeld, en ze zeiden dat dat erop staat om de wet te omzeilen, moeten ze geen milieutaks betalen.’
‘Wat moet ik dan met het flesje doen?’
‘U kunt het hier laten.’
‘Wat gaat u er mee doen?’
‘Weggooien.’
‘Weggooien?’
‘Ja, weggooien, wat anders?’
‘Dan neem ik het mee terug.’
‘Wat gaat ù ermee doen?’
‘Weggooien.’