Dimitri Leue, Jonas Van Geel, Steven Vromman en Antoon Offeciers
TEGEN DE LAMP

Na ‘Don Kyoto’ wilde Dimitri Leue nogmaals zijn tanden zetten in een ecologisch project.Jonas Van Geel had ook wel zin in een theaterfeest met groene inslag.

De kostuums: gerecycleerd.
Het decor: composteerbaar.
De muziek: akoestisch.
Het licht: eco.
Het transport: op koolzaadolie.
De inhoud: vele kleuren.

Maar om er zeker van te zijn dat de inhoud ook ‘groen’ is, nodigen de klimaatvriendelijke theatermakers elke avond een ecologische klepperuit. Steven Vromman, aka Low Impact Man, is één van de gasten die meegetrokken wordt in deze ondergrondse theatervoorstelling.Diep in een grot hebben drie personages exact één uur de tijd om eenwens te bedenken die alles kan veranderen.

Tekst: Dimitri LeueWens: Steven VrommanSpel: Dimitri Leue, Jonas Van Geel, Low Impact ManMuziek: Antoon OffeciersKostuums: Myriam Van GuchtDecor: BULK architecten, Fien WautersLamp: Joris Festjens

Energiefietsen: Werner MusenbrockAffiche en logo: Eva De Mul

TEGEN DE LAMP is een productie van Rataplan met de medewerking van ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera.Het project werd gerealiseerd met de steun van het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.Met dank aan BeauVent.

Workshop ‘Aan de slag met TEGEN DE LAMP’
===================================

DOELGROEP : de bezoekers aan de theatervoorstelling die naderhand ook zelf aan de slag willen gaan.

INHOUD :Op een vlotte en boeiende manier krijgen de bezoekers een heleboel handvaten om de eigen impact op het milieu concreette verkleinen.Wat kan je best doen om energie te besparen? Wat zijn de mogelijkheden voor carpoolen of autodelen? Klopt het dat spaarlampen niet goed zijn voor het milieu?Waar kan je subsidie aanvragen voor zonnepanelen? Op welke manier kan je het makkelijkst de voetafdruk van je voedingspatroon verkleinen?Kan je ook composteren als je in een appartement woont?

Op deze en vele andere vragen wordt een antwoord geboden. De sessie is thematisch opgebouwd rond drie grote onderde-
len:
Wonen en energie
Mobiliteit en vakantie
Afval en aankopen
Rond elk thema komt er een inleiding van ongeveer 30 minuten gevolgd door een moment voor vragen. Bij de afronding
zal aan de deelnemers ook gevraagd worden om zich voor minstens 1 actie te engageren.