ERFGOEDPLEIN 2011
Lezingen rond 'Erfgoed in de toekomst' -
Rondleidingen - Speeddating 'Financiering' - Receptie en Netwerking

Organisatie i.s.m. het Forum voor Erfgoedverenigingen

Locatie: Open Circuit - Pand 'Koloniale Waren’ & Huis Hoste
Koningin Astridlaan 85, 3500 Hasselt


© Ronny Wertelaers


De Monumentenstrijd, talrijke open monumentendagen en de opnames en events rond de succesvolle televisiereeks ‘De Smaak van De Keyser’, trokken eerder al de aandacht naar de unieke Hasseltse beschermde monumenten Open Circuit - Pand ‘Koloniale Waren’ en ‘Huis Hoste’. Met de ontvangst van het jaarlijks ‘Erfgoedplein 2011’ van het Forum voor Erfgoedverenigingen trekken Hasselt en Open Circuit nu opnieuw nationaal de aandacht voor dit bijzonder erfgoed.

Het Forum voor Erfgoedverenigingen vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel een netwerk van maar liefst 281 erfgoedverenigingen! Centraal staat het verlenen van allerlei diensten en het vormen van een intermediair tussen de erfgoedverenigingen en de verschillende overheidsinstellingen. Het Forum voor Erfgoedverenigingen wil op de hoogte blijven van wat leeft in het ruime erfgoedveld en biedt met het Erfgoedplein 2011 in het Open Circuit pand letterlijk een forum aan alle leden van erfgoedverenigingen en mensen die geïnteresseerd zijn in erfgoed. U kunt er uw vragen, bekommernissen, opmerkingen en noden aankaarten. Dit kan onder meer tijdens een exclusief netwerkmoment waarbij vragen gesteld kunnen worden aan zowel overheidsinstellingen als privépartners.

Het uitgebreide programma (detail zie onderaan) bevat twee grote luiken. Vanaf 9.00 u. zijn er - uitsluitend voor leden van erfgoedverenigingen - diverse lezingen vanuit het Forum rond het thema ‘toekomstperspectieven voor erfgoed’. Vanaf 14.00 u. kan het bredere publiek aansluiten met een rondleiding in de Open Circuit site, gevolgd door een uitgebreid netwerkmoment ‘Speeddating’ rond financiering met subsidieverstrekkers (EU, Vlaamse Overheid, Provincies...), het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), privépartners enz... Om 17.45 u. wordt afgesloten met een receptie waarop u met collega’s en specialisten uit het werkveld kan nakaarten met een glas en een hapje.

Info: www.forumerfgoedverenigingen.be

LOCATIE
Open Circuit - Pand 'Koloniale Waren’ & 'Huis Hoste', Koningin Astridlaan 81-85, Hasselt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATUM

za 7 mei 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AANVANG

09.00 u. > enkel voor leden van erfgoedverenigingen (Forum)
14.00 u. > voor het reguliere publiek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INKOM

09.00 u. > gratis voor leden (max 3 per vereniging)
14.00 u. > 15 euro voor niet-leden !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJVING VERPLICHT
VIA: info@forumerfgoedverenigingen.be of 03/212 29 60


PROGRAMMA ERFGOEDPLEIN 2011

09.00 u. Verwelkoming en koffie
09.30 u. Inleiding – em. Prof. dr. Bo Coolsaet, voorzitter FORUM
09.45 u. Lezing ‘omgaan met erfgoed in de toekomst’
10.30 u. Koffiepauze
11.00 u. FORUMwerking: toekomstperspectieven
12.30 u. Broodjeslunch
13.15 u. FORUMwerking: toekomstperspectieven
14.15 u. Rondleiding in Open Circuit - 'Huis Hoste' & pand 'Koloniale Waren'
15.45 u. Uitgebreid netwerkmoment – speeddating Financiering
17.45 u. Afsluitmoment met receptie

SPEEDDATING 'FINANCIERING'

Tijdens dit netwerkmoment kunt u uw vragen en project-ideeën voorleggen aan diverse experten. Per vraag wordt er tijdens de speeddating 10 minuten overleg voorzien in functie van een oriënterend advies. Het FORUM wil met de organisatie van deze speeddating uw vereniging die financiering nodig heeft de kans bieden een eerste contact te leggen met een subsidie-, premie-, kredietverstrekker (EU, Vlaamse Overheid, Provincies,…). U dient op voorhand uw vragen te bezorgen. Die worden dan doorgegeven aan de experten zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Het Forum leidt de speeddating in goede banen en men zal u tijdens de dag aangeven wanneer u uw vragen aan desbetreffende experten kunt voorleggen.

Volgende thema’s komen tijdens de speeddating aan bod:

- EU-subsidies
- Restauratie– en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed binnen Vlaanderen
- Restauratie– en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed binnen
   het Brussels    Hoofdstedelijk Gewest
- Subsidies binnen varend erfgoed
- Subsidies binnen het cultureel erfgoeddecreet (roerend en immaterieel erfgoed)
- Subsidies binnen Toerisme Vlaanderen
- Premies voor onroerend erfgoed binnen de Vlaamse provincies
- Fiscaal aftrekbare giften, schenkingen en legaten
- Ondersteuningsmogelijkheden bij CERA
- Kredieten voor vzw’s

- Klik hier voor een fotoverslag
- Klik op de afbeelding hieronder voor een geillustreerd verslag (33 pagina's)