Tijdens deze edite van de Monumentdag wordt het boek 'Koloniale Waren Janssens & Gilissen' aan het publiek voorgesteld. Deze publicatie kwam tot stand i.s.m. de Cel Erfgoed van de stad Hasselt


De beschermde monumenten ‘Huis Hoste’ (voormalige eigenaarswoning) en het aanhorige magazijn ‘Koloniale Waren Janssens & Gilissen’, daterend uit het einde van de jaren ‘20, vormen een sterk architectuurhistorisch geheel. Samen vormen de panden een imposante gevelrij die vanaf het station een flink stuk van de Koningin Astridlaan domineert. De gebouwen zijn representatief voor de modernistische ontwikkelingsfase van Hasselt tijdens het interbellum en zijn gelegen in een zone die indertijd omwille van de economische en strategische ligging gegeerd was als vestigingsplaats voor jonge ondernemers. De hele site kreeg sedert 2005 een nieuwe culturele bestemming en is momenteel in gebruik door kunstencentrum BELGIE als internationaal productiehuis ‘Open Circuit’ (www.open-circuit.com).  

Tot midden de jaren ‘70 handelde de firma ‘Janssens & Gilissen’ in waren voor de kleinhandel en bevoorraadde een uitgebreide keten Centra-buurtwinkels. In februari 2008 bracht kunstencentrum BELGIE een eerste brochure uit over de opkomst, de groei en het verval van deze groothandel. Momenteel wordt in samenwerking met de Cel Erfgoed van de stad Hasselt gewerkt aan een update en bijzondere herdruk die -als alles volgens plan verloopt- zal worden gepresenteerd op de Open Monumentendag 2008.         


DE ARCHITECTEN - ONTWERPERS


Het ‘Huis Hoste’ is een prachtige bel-etagewoning ontworpen in 1926 door Huibrecht Hoste (1881-1957), een van de belangrijkste Belgische modernistische architecten. Opvallend is de sterk kubistische opbouw rond een centrale, monumentale trappenhal. Met een doorgedreven mix van baksteen, betonconstructies, metaal, marmer, houtwerk en (lood)glas, getuigt deze goed bewaarde woning van Hostes uitzonderlijke bouwkunst tijdens het interbellum.De Hasseltse ondernemer Arthur Baar, ontwerper van het aanpalende fabriekspand ‘Koloniale Waren Janssens & Gilissen’  (1929) was een gedreven autodidact op vlak van architectuur en vormgeving. Door zijn passie voor nieuwe technieken in het algemeen en de moderne kunsten in het bijzonder, wist hij zich te omringen me innovatieve bouwmeesters als Léon Steynen, Huibrecht Hoste en vele anderen. Baar ontwierp zowel industriële gebouwen (o.a. voor brouwerij Alken, de kolenmijnen...) als privé-woningen (voor industriëlen, ingenieurs en bedienden maar ook voor de gewone werkmens). Zijn benadering was steeds strak-rationeel, met veel aandacht voor lucht, licht en moderne, duurzame materialen. Vaak terugkerend in zijn ontwerpen zijn horizontale lijnen, afgewisseld met verticale toetsen zoals erkers en verdiepte portalen.


Openstelling 'Huis Hoste' & pand 'Koloniale Waren Janssens & Gilissen'
Open Monumentendag 2008, '20ste editie - 20ste eeuw'

DATUM : zo 14 sept, i.s.m. Cel Erfgoed stad Hasselt
UREN : 13u00 - 18u00
LOCATIE : Koningin Astridlaan 81-85, 3500 Hasselt
INKOM : Gratis
INFO :   http://www.kunstencentrumbelgie.com
            http://www.openmonumenten.be

Foto gevels: Ronny Wertelaers

,