RENOVATIE & NIEUWE FUNCTIES
'HUIS HOSTE' EN FABRIEKSPAND 'KOLONIALE WAREN'
KONINGIN ASTRIDLAAN 81-85, 3500 HASSELT

 

PLANNING RESTAURATIE Open Circuit HUIS HOSTE
EN PAND KOLONIALE WAREN

Met de steun van Onroerend Erfgoed Vlaanderen en Vlaams fonds Culturele Infrastructuur

i.s.m. ARCHITECTENBUREAU STUDIO ROMA (Leuven)
Bekijk de restauratieplannen > klik hier


Nieuwe functies Huis Hoste :

(aangekocht, febr. 2006)

- secretariaat, burelen, vergaderruimtes ‘Open Circuit’
- infocentrum - permanente presentatie audio-visuele producties 'Open Circuit'.
- lezingen, exposities, persconferenties, educatieve ontmoetingen 'Open Circuit'
- catering artiesten i.f.v. productiewerk 'Open Circuit'
- deel horecafunctie (cap. ca 50) i.v.f. permanente ontsluiting / toegankelijkheid van het Huis Hoste.


Nieuwe functies fabriekspand 'Koloniale Waren' :
(aangekocht in aug. 2009 met steun van LSM - Provincie Limburg en de stad Hasselt).


- polyvalente ruimtes ifv productiewerk en organisatie van multidisciplinaire Open Circuit evenementen.
- publiekswerking 'Open Circuit'
- foyer, gelinkt aan publieke evenementenIn de beoogde renovatie (met steun van het Vlaams Foci, Fonds Culturele Infrastructuur) zullen twee belangrijke principes worden gehanteerd. Enerzijds het maximale behoud en de maximale restauratie van het authentieke, respectievelijk industriële (fabriek) en huiselijke karakter (Huis Hoste) van de betreffende panden. De bescherming door Monumenten en Landschappen sedert 26.03.03 zal in deze een leidraad vormen. Anderzijds zal op vlak van inrichting, voorzieningen en gebruik, gestreefd worden naar een doorgedreven flexibiliteit en multifunctionele aanpak.

- Wat de authentieke renovatie betreft gaat het in de eerste plaats om de ruwbouwgegevens en de uitzichten. Het uitgebreide vooronderzoek door Fenikx bvba (Ann Verdonck) werd afgerond in Januari 2010. De vroeg-modernistische voorgevels, de diverse bouwmaterialen (baksteen, beton, glas en metaal), de kubistische vormgeving, de strakke horizontale en verticale raampartijen, de poorten en toegangen... zullen terug in het straatbeeld aanwezig zijn. Ook de grote binnenstructuren en de overgebleven aankleding van heel wat ruimtes zullen in hun oorspronkelijke staat worden behouden of hersteld. We denken hierbij in de eerste plaats aan de glorieuze sfeer van het woonhuis (trappenhal, ‘fumoir’, ‘salle à manger’, de houten lambriseringen...), maar ook aan de ‘doorzichtige’ binnenruimtes van het fabriek, die door het overvloedig gebruik van glasramen (gecombineerd met baksteen en houtwerk) ‘open’ met elkaar in verbinding staan.

- Wat de multifunctionele aanpak betreft streven we er naar dat zoveel mogelijk ruimtes worden gerenoveerd en multidisciplinair uitgerust, op zodanige wijze dat een veelzijdig te benaderen nieuwe, culturele invulling mogelijk wordt. Vaste theatrale of galerij-achtige gegevens zullen worden geweerd. Zo veel mogelijk voorzieningen zullen op een flexibele manier worden geïntegreerd i.f.v. een wisselend gebruik naar bezoekers, artiesten (productioneel) en evenementen.