Met: Marcel Baptist, Mijé Molenaers, Inge Liefsoens, Johnny Weustenraed
Advies: Anton Cogen
Tekstconcept: Johnny Weustenraed

Met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap i.s.m. LISTEL en Contact Expertisecentrum Dementie Limburg


Een familie wordt geconfronteerd met hun dementerende vader.

DEMENTIE, hoe er mee omgaan? Mogelijk de uitdaging van de 21ste eeuw.

Doel van dit vormingstheater is dementie tijdig kenbaar en bespreekbaar maken. De beoogde doelgroepen zijn laatstejaarsstudenten secundair, Hoger Onderwijs Korte Type (Paramedische sector), senioren, thuisverzorgingspersoneel en de algemene verzorgingssector. Na de voorstelling kan er een open nabespreking volgen onder leiding van een deskundige van het Contact Expertisecentrum Dementie Limburg.

 
 
 

DATUM:
di 27 april
AANVANG: 9u30 & 14u00

GROEPSRESERVATIE & financiële afspraken : 011/22.41.61 (Lijnen Jo)