Workshop 'Aan de slag met TEGEN DE LAMP'

Aanvullend op de ecologische theatervoorstelling 'TEGEN DE LAMP', geprogrammeerd in kunstencentrum BELGIE op zaterdag 10 oktober 2009, hebben we -dankzij de financiële steun van het Fonds voor Duurzaam Afval- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting-  het genoegen een op maat gemaakte workshop rond ecologie aan te bieden. Deze workshop duurt 2,5 uur en kan best een aantal dagen of weken na de voorstelling worden aangeboden. De kostprijs bedraagt 125 euro. De organisator voorziet een plek, geluidsversterking en een beamer.   

DOELGROEP : de bezoekers aan de theatervoorstelling die naderhand ook zelf aan de slag willen gaan.

INHOUD : Op een vlotte en boeiende manier krijgen de bezoekers een heleboel handvaten om de eigen impact op het milieu concreet te verkleinen.
Wat kan je best doen om energie te besparen?
Wat zijn de mogelijkheden voor carpoolen of autodelen? Klopt het dat spaarlampen niet goed zijn voor het milieu? Waar kan je subsidie aanvragen voor zonnepanelen? Op welke manier kan je het makkelijkst de voetafdruk van je voedingspatroon verkleinen? Kan je ook composteren als je in een appartement woont?

Op deze en vele andere vragen wordt een antwoord geboden. De sessie is thematisch opgebouwd rond drie grote onderdelen:
Wonen en energie
Mobiliteit en vakantie
Afval en aankopen
Rond elk thema komt er een inleiding van ongeveer 30 minuten gevolgd door een moment voor vragen. Bij de afronding zal aan de deelnemers ook gevraagd worden om zich voor minstens 1 actie te engageren.

PRAKTISCH : Dit is een workshop van ongeveer 2,5 uur die begeleid wordt door een medewerker van Ecolife. De sessie kan georganiseerd worden in alle gemeentes die 'TEGEN DE LAMP' programmeren. Bij voorkeur vindt deze workshop een aantal weken na de voorstelling zelf plaats. Het aantal deelnemers per sessie is onbeperkt, de organisator zorgt wel voor een aangepaste accommodatie met geluidsversterking en beamer.

De prijs per sessie bedraagt -uitzonderlijkerwijze naar aanleiding van TEGEN DE LAMP- slechts 125,00 euro incl. BTW en vervoersonkosten.  Deze kostprijs werd zo laag mogelijk gehouden zodat u de workshop bij voorkeur GRATIS aan uw deelnemers kan aanbieden. Indien er om budgettaire redenen alsnog aan de deelnemers inschrijvingsgeld gevraagd dient te worden, mogen de totale inkomsten uiteraard de kostprijs van 125,00 euro niet overschrijden.
In de kostprijs is eveneens een hand-out voor alle deelnemers inbegrepen. Deze bevat ondermeer een lijst van de belangrijkste websites voor verdere informatie rond ecologie en een lijst met mogelijke acties.

Alle praktische afspraken rond de organisatie van de sessie gebeuren rechtstreeks met Ecolife vzw, via Ingriet.engelen@ecolife.be of nummer 016/22 21 03.

Om van het gunsttarief van 125,00 euro te genieten dient u vóór 15 september 2009 met Ecolife contact op te nemen, de workshop zelf dient ten laatste op 30 maart 2010 plaats te vinden.

Info over de theatervoorstelling : klik hier