ENGLISH VERSION: Click
Here !

ALGEMENE VOORSTELLING


‘BELGIE’ is een autonoom kunstencentrum met een veelzijdig aanbod van vernieuwende culturele activiteiten. De werking, opgestart in 1990, is sedert 1997 erkend en gesubsidieerd als kunstencentrum door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Stad Hasselt en de Provincie Limburg.

Het centrum is gelegen in een gerenoveerd industrieel pand in de
Burgemeester Bollenstraat in Hasselt. Op nummer 56+ liggen de publieksruimtes en het cultuurcafé, op nummer 54-54+ het secretariaat en het productiehuis. In 2005 werd het internationale productieplatform ‘Open Circuit’ opgericht waarvoor extra ruimtes in gebruik genomen werden op de Koningin Astridlaan 81-85 in Hasselt : de beschermde monumenten ‘Huis Hoste’ (aangekocht in 2006) en het fabriekspand ‘Koloniale Waren’ (aangekocht in 2009 met steun van de provincie Limburg - Limburg Sterk Merk - en de stad Hasselt). De dagelijkse werking wordt gerund door 7 voltijds-equivalente vaste krachten, aangevuld met een vijftigtal externe deskundigen, freelancers, stagiair(e)s en talrijke lokale tot internationale intermediairen of co-organisatoren uit het werkveld.

BELGIE presenteert op jaarbasis een 200-tal publieke voorstellingen met video en film, dans en theater, concerten, exposities en performances. Het aanbod wordt extra gekleurd door literatuur en poëzie, muziek- en filmfestivals, themaprojecten en multidisciplinaire events (Het Grote Verlangen, Japanimprov, (Re-)mixed, City In Motion, Kraak-festival, ‘Lief’, Shots-cultuurweekend enz...)
. Het BELGIE-programma bevat in hoofdzaak nieuw productiewerk dat voorkeur geeft aan jonge kunstenaars en aan vernieuwende groepen en gezelschappen. Geen dogma’s of vaste concepten. Prioritair zijn de frisheid en de artistieke dynamiek van uiteenlopende kunstvormen: een constante exploratie en presentatie van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld ! De uiteindelijke agenda, gaande van lokale tot internationale evenementen, is in de regel gekoppeld aan externe samenwerkingsverbanden en netwerken. Het jaarlijks publieksbereik bedraagt om en bij de twintigduizend bezoekers.

Info programma en archief:
www.kunstencentrumbelgie.com


BELGIE is er ook voor de actieve kunstbeoefening en bereikt hiermee jaarlijks tussen de 1500 en 2000 artiesten. Via projecten, bijzondere producties en artistieke workshops zijn zowel professionele artiesten als specifieke doelgroepen actief rond uiteenlopende disciplines: van beeldende kunsten over podiumproducties tot interdisciplinaire creaties. Het eigen productiewerk leidt tot toonmomenten, try-outs, premières... of tot onderdelen van (inter)nationale festivals die vanuit het centrum worden opgezet. Het Open Circuit-productieplatform vormt jaarlijks met een aantal toonaangevende festivals het ‘sluitstuk’ van de productieve werking.

Info Open Circuit: www.open-circuit.com

En voor wie in dit aanbod zijn gading niet zou vinden is er het infocentrum (dienstencentrum) met uitgebreide informatie rond het aanbod van andere socio-culturele werkingen, gezelschappen, artistieke opleidingen, vrijetijdsbesteding, het statuut van artiesten, artistieke vakantieformules enz... Ruim 2000 individuen en organisaties doen jaarlijks beroep op deze bijkomende vorm van dienstverlening.


DE ARTISTIEKE MISSIEKunstencentrum BELGIE werkt vanuit een ruim pallet van disciplines, genres en subgenres. Het centrum legt zich voornamelijk toe op samenwerking met artiesten en gezelschappen die vernieuwing en verruiming nastreven in hun werk. Het versplinterde artistieke landschap aan het begin van de 21ste eeuw vereist een dergelijke aanpak. Elke discipline (theater, muziek, multimedia....) en daarbinnen elk genre (teksttheater, performance...; pop, jazz, elektronische muziek...; documentaire, art-house, de ‘alternatieve’ film enz...) ondergaat subtiele doch snelle veranderingen wat aanleiding geeft tot het ontstaan van nieuwe kruisbestuivingen. Het is deze evolutie die BELGIE wil accentueren, ondersteunen en tonen, zonder zich dogmatisch of polemisch te willen profileren.

BELGIE’s podium laat zien wat er nu beweegt in het cultureel-artistieke landschap, maar wat eerder morgen zal worden geconsumeerd. Door gebruik te maken van de uiteenlopende mediakanalen en zonder discriminerend te werken ten aanzien van genres onderling verkrijgen we een evenwaardige uitstraling. Zo kan een popconcert naast een hedendaagse compositie worden geplaatst, professioneel theater naast een sociaal-artistieke podiumproductie, of internationaal talent naast lokale ‘verkenners’ van interdisciplinaire raakvlakken... Uiteindelijk werkt deze aanpak zowel naar artiesten als naar het publiek en de media toe genre-overschrijdend en drempelverlagend.

Om buiten het commerciële circuit op continue wijze te ‘vernieuwen’ werkt BELGIE vanuit intensieve en rechtstreekse contacten met artiesten, collectieven en netwerken. De internationale reputatie en uitstraling van het centrum, opgebouwd in voorgaande jaren, is vaak een aanleiding voor artiesten om een samenwerking met het centrum aan te gaan. Een grondige historische kennis en het intensief opvolgen van nieuwe ontwikkelingen laat ons toe om de juiste selecties te maken en artiesten op hun niveau te benaderen. Deze organische, zuiver artistieke aanpak schept een constructieve werkrelatie die zich uit in de producties en de voorstellingen. Het lokale tot internationale netwerk dat op deze wijze is ontstaan, laat toe om naast gevestigde waarden ook nieuwe initiatieven in een vroeg stadium aan te trekken en mee te ontwikkelen vanuit de dynamische werking van kunstencentrum BELGIE (The Designers Republic, Lee Ranaldo - Sonic Youth, Eva Vermandel, Jean Sasportes - Pina Bausch, Charlemagne Palestine, Ikue Mori, Peter Brötzmann, The Triffids, Kris Verdonck, Semiconductor enz...).


HISTORIEK


Na de organisatie van een reeks culturele themaprojecten in de periode 1988-1989, werd in 1990 het definitieve startschot gegeven voor de werking van kunstencentrum BELGIE. De initiatiefnemers waren een veertigtal enthousiastelingen van divers pluimage: kunstenaars, muziekliefhebbers, cinefielen, jonge theatermakers, schrijvers enz... Tegen de toenmalige achtergrond van het vastgeroeste jeugdwerk en de hoge drempel van bestaande culturele werkingen, was het primaire doel een eigen hoofdstedelijke ruimte te creëren die in brede zin aandacht zou hebben voor nieuwe vormen van kunstcreatie en cultuurbeleving.

Aanvankelijk begeleid en ondersteund vanuit de vzw Release Hasselt en in de loop der jaren ‘90 geleidelijk onder de autonome vzw kunstencentrum BELGIE gebracht, ontwikkelde het centrum zich in de richting van een bruisende en veelzijdige multidisciplinaire werking. Een gestage verruiming vond plaats op verschillende vlakken: functies en opdrachten, infrastructuur, publieksbereik, erkenning, samenwerking en profilering.

In een provincie waar het initiatief rond cultuur tot ver in de jaren negentig vooral vanuit lokale overheden kwam, was kunstencentrum BELGIE aanvankelijk een vreemde eend in de bijt. Maar door de sterke betrokkenheid van de doelgroep, een eigen artistiek beleid, de aandacht voor nieuwe dynamieken en methodieken verwierf het centrum al snel een unieke plaats binnen het Limburgse en Vlaamse werkveld.

Na een aantal jaren subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap via het Regionaal Jeugdwerk, optie kunstpromotie, volgde in 1997 vanuit Cultuur de eerste vierjarige erkenningsperiode als kunstencentrum. Voor de tweede vierjarige periode 2001-2005 werd de ondersteuning substantiëel verhoogd van 3 tot 12 miljoen bfr per jaar. Professionalisering en internationalisering van de werking waren het gevolg. Ook voor de recente beleidsplannen 2006-2009 en 2010-2012 werd een geïntegreerd positief eindadvies verleend met op dit ogenblik een jaarlijkse betoelaging van 450.000 euro.

Door de effectieve opstart en realisaties vanuit het internationale OpenCircuit-productieplatform kan het ambitieuze beleid worden verdergezet. Kunstencentrum BELGIE wil hiermee zijn toonaangevende rol van vernieuwer in Limburg verder ontwikkelen. Met behoud van de belangrijkste uitgangspunten en werkingsprincipes uit de opstartperiode wordt verder gemikt op een breed en heterogeen publiek en een aanbod dat ondertussen uitstraling en impact heeft tot ver over de provinciegrenzen heen.